شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

پارسا-35

+ هر كه خدا را شناخت، از او ترسيد، و هر كه از او ترسيد،‏ دل از دنيا بريد.
فكر كنم اين حديثه درسته؟
پارسا-35
بله، درسته. از امام صادقه. ممنون كه ياداوري كردي
همه 6 نظر
فعلا خداحافظ اقا پارسا
پارسا-35
تشريف داشتيد، چايي، ميوه. خدا نگهدارت باشه.
+ عصراين جمعه دلگير وجود تو کنار دل هر بيدل آشفته شود حس، تو کجايي گل نرگس؟ به خدا آه نفسهاي غريب تو که آغشته به حزني ست ز جنس غم وماتم، زده آتش به دل عالم و آدم، مگر اين روز و شب رنگ شفق يافته؟ در سوگ کدامين غم عظمي به تنت رخت عزا کرده اي عشق مجسم که به جاي نم شبنم مي
mp3 player شوکر
پارسا-35
رتبه 0
0 برگزیده
193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top