شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

پارسا-35

+ هر كه خدا را شناخت، از او ترسيد، و هر كه از او ترسيد،‏ دل از دنيا بريد.
فكر كنم اين حديثه درسته؟
پارسا-35
بله، درسته. از امام صادقه. ممنون كه ياداوري كردي
سلام سلام سلام
پارسا-35
عليكم السلام، سلام،سلام.:دي
فعلا خداحافظ اقا پارسا
پارسا-35
تشريف داشتيد، چايي، ميوه. خدا نگهدارت باشه.
تسبیح دیجیتال
پارسا-35
رتبه 0
0 برگزیده
193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top